Клиенти

Клиенти на Топ Хигиена ООД са производствени предприятия от областта на хранителната промишленост, селското стопанство, както и фирми с предмет на дейност професионален пест контрол и фумигация.

В сектор „Хранителна промишленост”, някои от клиентите на фирмата са: Месопреработка и Млекопреработка

bg_poultry_faming

В сектор Селско стопанство – Птицевъдство

В сектор фармацевтика

В сектор „Професионален пест контрол” и „Фумигация”: