Топ Хигиена

Фирма Топ Хигиена ООД, е търговско дружество, основано през 2001 г. като Генерален представител за България на фирма „LCB” – дъщерно предприятие на института LCB (Laboratoire de Chimie et Biologie) – Франция, специализирано в проучването, създаването и производството на дезинфекционни, дезинсекционни, почистващи химични продукти и апаратура, предназначени приоритетно за поддържане на висока хигиена, контрол и анализ над микробиологичната среда в предприятията от хранителната промишленост и селското стопанство.

През 2017 г. след придобиване на „LCB” от компанията „KERSIA GROUP”, Топ Хигиена ООД продължи генералното представяне на концерна за сектор „Ултрадифузионни продукти” в
това число дезинфектанти и инсектициди, чието действие се основава на принципа на фумигацията.

През 2018 г. фирмата сключи договр за генерално представителство с Италиянската компания „KEMPER Srl.”, специализирана в производството на биоциди с приложение в областта на ветеринарната и хранителната дейности. Продуктовото портфолио на фирма „Топ Хигиена”, е насочено
предимно към професионалния сектор. Препаратите и средствата за борба с вредители, които предлагаме на българският пазар, са предназначени за употреба в хранителната промишленост,
търговията с хранителни стоки, общественото здравеопазване, туризма и бита. Продуктовият асортимент дава възможност за избор на метода, по който да се извърши дадено хигиенно
мероприятие в т. ч. метод на фумигацията, метод на опръскването или мониторинг. Дейността на фирмата, обхваща 2 основни категории:

Дезинфекция – унищожаване на патогенни микроорганизми във въздуха и по повърхностите. Тази категория е представена от препарата Fumispore OPP, чието действие се базира на принципа на фумигацията, както и от Biosan Steridet, който се прилага чрез пръскане, измиване или като аерозол.

Дезинсекция – унищожаване и контрол на насекоми. Тук предлагаме инсектицидната димка Fumigol Flush. Активното вещество е Цифенотрин – от групата на пиретроидите, което дава еднорвеменно висока степен на ефективност и безопасност. Убедени сме, че с нас вие ще владеете микробиологичният свят във Вашето производство.