Топ Хигиена

Фирма Топ Хигиена ООД, е търговско дружество, основано
през 2001 г. като Генерален представител за България на фирма
„LCB” – дъщерно предприятие на института LCB (Laboratoire de
Chimie et Biologie) – Франция, специализирано в проучването,
създаването и производството на дезинфекционни, дезинсекционни,
почистващи химични продукти и апаратура, предназначени
приоритетно за поддържане на висока хигиена, контрол и анализ
над микробиологичната среда в предприятията от хранителната
промишленост и селското стопанство.

Информация

Продуктовата политика на фирма „Топ Хигиена”, е насочена предимно към професионалния сектор. Препаратите и средствата за борба с вредители, които предлагаме на българският пазар, са предназначени за употреба в хранителната промишленост, търговията с хранителни стоки, общественото здравеопазване, туризма и  бита. Продуктовото портфолио на фирмата дава възможност за избор на метода, по който да се извърши дадено хигиенно мероприятие в т. ч. метод на фумигацията, метод на опръскването или мониторинг

Нашите партньори

FROWEIN GMBH & CO. KG GERMANY

72437 Albstadt, Am Reislebach, 83
tel: ++49 (0) 7432 956-0
fax: ++49 (0) 7432 956-138
mail: info@frowein808.de
web: www.frowein808.de

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH GERMANY

71691 Freiberg a.N. Ludwigsburger Straße 71 tel: ++49 (0) 7141 272-0
fax:++49 (0) 7141 272-100
mail: info@mesto.de
web: www.mesto.de

LCB food safety S.A.S

P.A.E. ACTIPARC – Rue des Acacias 01190 BOZ FRANCE tel: ++33 (0) 3 85 36 81 00
fax:++33 (0) 3 85 36 01 28
web: www.lcbfoodsafety.com