Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

Технически средства

ПРОФЕСИОНАЛНА  РЪЧНА  ПРЪСКАЧКА
RESISTANT EXTRA PLUS 3592 P

 

Технически характеристики:

Работен обем:  5.0 л.
Пълен обем: 8.0 л.
Максимално налягане:   6 bar
Корпус: метален от неръждаема стомона с показател за ниво
Уплътнения:  флуорен каучук ( FPM )
Начин на разпръскване:   тип гребен
Начин на оттичане ( захват на маркуча ) от дъното
Максимална to на използвания разтвор: 40 Со
Разходна норма при 1.5 bar:  0.490 л. / мин.

Разходна норма при 2.0 bar:  0.560 л. / мин.
Разходна норма при 3.0 bar:  0.690 л. / мин.
Разходна норма над 3.0 bar;  0.690 л. / мин.
Тегло  4.0 кг.
Технически остатъчно количество 0.030 л. 

Оборудване:

Помпа:  1 бр. месинг.
Дюза:  1 бр. месинг.
Маркуч:   1.2 м. – прав, маслоустойчив
Удължения: 1 бр. месинг по 50 см.
Клапан за регулиране и освобождаване на налягането;
Отделен широкоразмерен отвор за пълнене;
Вграден филтър за твърди частици;
Филтър за финни частици;
Манометър за показване на налягането;
Ремък за окачване през рамо. 

Подходящи разтвори:

    1. слабо киселинни ph 5 – ph 7;
    2. измиващи;
    3. съдържащи пропионова киселина до 10 %;
    4. съдържащи солна киселина до 20 %;
    5. дезинфектанти;
    6. слабо алкални ph 7 – ph 9;
    7. съдържащи сода каустик до 20 %;
    8. бутанол съдържащи разтвори;
    9. етанол съдържащи разтвори;
    10.  изопропанол съдържащи разтвори;
    11. петролни.

Неподходящи разтвори:

    1. ниско вискозитетни;
    2. разтвори с точка на запалване под 55 Со

Област на приложение:

Професионален пест контрол; Професионални почистващи дейности.

 Гаранция:  2 години.
Производител:  Mesto Spritzenfabrik Gmbh – Германия
Вносител: Топ Хигиена ООД