Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

Технически средства

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  РЪЧНА  ПРЪСКАЧКА
PRIMER 3237 P

Технически характеристики:

Работен обем: 5.0 л.
Пълен обем:  7.0 л.
Максимално налягане:   3 bar
Корпус:  пластмаса с показател за ниво
Уплътнения:  флуорен каучук ( FPM )
Начин на разпръскване: тип гребен
Начин на оттичане ( захват на маркуча )   от дъното
Максимална to на използвания разтвор: 30 Со
Разходна норма при 1.5 bar: 0.560 л. / мин.

Разходна норма при 2.0 bar:   0.640 л. / мин.
Разходна норма при 3.0 bar:  0.780 л. / мин.
Тегло  1.4 кг.
Технически остатъчно количество 0.040 л.

Оборудване:

Дюза: 1 бр. пластмаса;
Клапан за указване, регулиране и освобождаване на налягането;
Вградена фуния;
Вграден филтър за твърди частици;
Допълнителен филтър за твърди частици;
Маркуч: 1.3 м. армиран прав;
Удължения:    1 бр. пластмаса 40 см.
Ремък за окачване през рамо.

Подходящи разтвори:

    1.  слабо киселинни ph 5 – ph 7;
    2.  измиващи;
    3. съдържащи азотна киселина до 10 %;
    4. съдържащи оцетна киселина до 10 %;
    5. съдържащи пропионова киселина до 10 %;
    6.  съдържащи солна киселина до 20 %;
    7. хлор съдържащи разтвори;
    8. дезинфектанти;
    9. слабо алкални ph 7 – ph 9;
    10. съдържащи сода каустик до 20 %;
    11. калиеви разтвори до 20 %;
    12. бутанол съдържащи разтвори;
    13.  етанол съдържащи разтвори;
    14. изопропанол съдържащи разтвори;
    15. масла (минерални и синтетични );

Неподходящи разтвори:

    1. ниско вискозитетни;
    2. петролни ( бензин, дизел );
    3. разтвори с точка на запалване под 55 Со

Област на приложение:

Професионален пест контрол; Професионални почистващи дейности

Гаранция:  2 години.
Производител:  Mesto Spritzenfabrik Gmbh – Германия
Вносител: Топ Хигиена ООД