Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

Технически средства

РЪЧНА  ПРЪСКАЧКА
PERLA 3265

 

Технически характеристики:

Работен обем:  5.0 л.
Пълен обем: 7.5 л.
Максимално налягане:  3 bar
Корпус:  пластмаса с показател за ниво
Уплътнения:   акрилнитрил-бутадиенов каучук ( NBR )
Начин на разпръскване:   тип конус
Начин на оттичане ( захват на маркуча )  от дъното
Максимална to на използвания разтвор:   30 Со
Разходна норма при 1.5 bar:  0.490 л. / мин.

Разходна норма при 2.0 bar:  0.560 л. / мин.
Разходна норма при 3.0 bar:  0.690 л. / мин.
Тегло 1.8 кг.
Технически остатъчно количество  0.060 л.

Оборудване:

Дюза:  бр. месинг
Маркуч:  1.3 м. прав
Удължения: 1 бр. месинг 50 см.
Клапан за указване, регулиране и освобождаване на налягането
Вградена фуния;
Вграден филтър за твърди частици;
Ремък за окачване през рамо.

Подходящи разтвори:

    1. инсектицидни;
    2. фунгицидни;
    3. бактерицидни.

Неподходящи разтвори:

    1. ниско вискозитетни;
    2. петролни;
    3. дезинфектанти;
    4. киселинни;
    5. силно алкални ( ph 10 – ph 14 );
    6. хлорсъдържащи;
    7. разтвори с точка на запалване под 55 Со

Област на приложение:

Оранжерии, градина, в т.ч. ниски овощни култури, пест контрол дейности


Гаранция:  2 години.
Производител:  Mesto Spritzenfabrik Gmbh – Германия
Вносител: Топ Хигиена ООД