Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

Технически средства

   

ПРОФЕСИОНАЛНА  ПРЪСКАЧКА
CLEANER 3265 PP

Технически характеристики:

Работен обем: 5.0 л.
Пълен обем: 8.0 л.
Максимално налягане:3 bar
Корпус: полиетилен, прозрачен с показател за ниво
Уплътнения:флуорен каучук ( FPM )
Начин на разпръскване: тип гребен
Начин на оттичане ( захват на маркуча )  от дъното
Максимална to на използвания разтвор:   30 Со
Разходна норма при 1.5 bar:   0.560 л. / мин.

Разходна норма при 2.0 bar:  0.640 л. / мин.
Разходна норма при 3.0 bar: 0.780 л. / мин.
Тегло 1.8 кг.
Технически остатъчно количество  0.040 л.

Оборудване:

Дюза:1 бр. пластмаса
Маркуч:2.5 м. – спираловиден
Удължения: 2 бр. пластмаса по 40 см.
Клапан за указване, регулиране и освобождаване на налягането;
Вградена фуния;
Вграден филтър за твърди частици;
Ремък за окачване през рамо.

Подходящи разтвори:

    1. слабо киселинни ph 5 – ph 7;
    2. измиващи;
    3. съдържащи азотна киселина до 10 %;
    4. съдържащи оцетна киселина до 10 %;
    5. съдържащи пропионова киселина до 10 %;
    6. съдържащи солна киселина до 20 %;
    7. съдържащи фосфорна киселина до 30 %;
    8. съдържащи сериста киселина до 30 %;
    9. съдържащи пероцетна киселина до 30 %;
    10.  силно киселинни ph 1 – ph 4;
    11. хлор съдържащи разтвори;
    12. дезинфектанти;
    13. слабо алкални ph 7 – ph 9;
    14. съдържащи сода каустик до 20 %;
    15. калиеви разтвори до 20 %;
    16. бутанол съдържащи разтвори;
    17. етанол съдържащи разтвори;
    18. изопропанол съдържащи разтвори;
    19. силно алкални ph 10 – ph 14;
    20. петролни.

Неподходящи разтвори:

    1. ниско вискозитетни;
    2. разтвори с точка на запалване под 55 Со

Област на приложение:

Професионален пест контрол; Професионални почистващи дейности.

Гаранция:  2 години.
Производител:  Mesto Spritzenfabrik Gmbh – Германия
Вносител: Топ Хигиена ООД