Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

Технически средства

 

ЕЪР ТЕСТ ОМЕГА

Апаратура за взимане на микробиологични проби
от  
въздуха на фирма „LCB” – ФРАНЦИЯ

Предназначение:

ЕЪР ТЕСТ ОМЕГА е апарат за взимане на микробиологични проби от въздуха в затворени помещения, с цел установяване на наличността на патогенни микроорганизми, анализ и контрол. Като един потенциален, микробиологичен рисков фактор, въздухът е преносител на микроби. Установявайки техният вид и численост ( в бр. колонии ) лесно може да се вземе решение какви мерки трябва да бъдат предприети и какви методи трябва да се прилагат за огрничаване на тяхното разпространение или унищожение. ЕЪР ТЕСТ ОМЕГА дава възможност за бързо, сигурно, лесно и точно взимане на проби, посредством автоматично програмиран избор на 5 избрани обема и въздухопоток от 100 л./мин.

 Област на приложение:

ЕЪР ТЕСТ ОМЕГА е подходящ за дейности и производства, при които е необходим постоянен и строг контрол върху микробиологичнота среда на въздуха, като например:

    1. Производство на фармацевтични продукти;
    2. Производство на ветеринарно-медицински продукти;
    3. Производство на хранителни добавки;
    4. Хранително-вкусова дейност ( производство на закваски и др.);
    5. Лабораторна дейност;
    6. Болнични, лечебни центрове и др.

Технически характеристики:

Тегло: 1.2 кг.;
Размери: ДхШхВ  208мм.х 146мм.х 128мм.;
Корпус: Акрилнитрил бутадиен стирел (ABS);
Клавиатура: Поликарбонат;
Събирателна глава: Поливинилиден флуорид (PVDF);
Уплътнение на въздушния клапан: Етилен пропилен диен (EPDM);
Уплътнение на събирателната глава: Флуорен каучук (FPM Viton);
Захват за „петри”: 90мм.;
Скоби за захват на „петри”:  Неръждаема стомана;
Дисплей:  Течно-кристален (LCD) 2 реда по 8 знака;
Батерия:  Акумулаторна, никел-метал хидрид (NiMH);
Автономност на работа на батерията:  180 мин.;
Въздухопоток:  100л./мин. (калибриран от COFRAC);
Възможност за работа в 5 обема: 10л., 50л., 100л., 250л., 500л.;
Размер на селектираните частици:    Минимум 0.3 микрона;
Възможност за отложен старт:   60 сек.;
Запаметяване на избран обем.
Показател за остатъчен заряд на батерията.
Звуков сигнал при завършване на пробата:   6 дълги тона;
Звуков сигнал при грешка в пробата:  2 дълги тона;

 Оборудване:

Куфар от пластмаса, устойчив на натиск и удар:
Зарядно устройство с напрежение 12 V, 1.250 Ah, АС;

Дезинфекция и почистване:

ЕЪР ТЕСТ ОМЕГА, както и куфара за него, могат да се почистват с етилов спирт 70%. Събирателната глава е устойчива на конвенционалните дезинфекционни средства като пероцетна киселина, четвъртични амониеви съединения и др. При честа употреба, може да се стерлизира и в автоклав, като по данни на производителя, са позволени:

    1. Минимум 40 бр. стерилизации при 1340С по 18 минути:
    2. Минимум 100 бр. стерилизации при 1210С по 15 минути

 Гаранция:  3 години.
ПроизводителLaboratoire de Chimie et Biologie (LCB) – Франция
ВносителТоп Хигиена ООД