Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

PICO GEL 

Гел – репелент за предпазване на сгради и съоръжения от гълъби,
лястовици и други гнездящи птици

Начин на действие:

Пико гел има отблъскващ ефект, породен раздразнение при допир до третираните повърхности. Птиците губят чувство за устойчивост, кацайки върху намазаните  места и изпитват неприятно усещане за лепкавост от останалия по краката им гел.

Начин на употреба:

Пико гел се нанася чрез шприц – пистолет за силикон като броя на ивиците, които се поставят зависи от вида на повърхностите, както следва:

    1. При гладки повърхности – една (1 бр.) ивица, с дължина от 7 до 10 см. пунктирана през 3 см.;
    2. При грапави повърхности – две (2 бр.), максимално  три ( 3 бр.) ивици, с дължина от 7 до 10 см. пунктирани през 3 см.;
    3. При широки площи – зиг-загообразни ивици, с дължина от 7 до 10 см. пунктирани през 3 см.

Характеристики:

Безцветен, без активни вещества, еластичен, водонепропусклив, устойчив на прах, температурни разлики и други климатични промени. Прилепва към всякакви материали като метал, пластмаса, стъкло, дървесина, стиропор и строителни материали. Почиства се трудно. Препоръчва се при затруднения с измиването му, използването на разтворители.

Срокът на действие след нанасянето на Пико гел е до две ( 2 ) гдини.
Eдна разфасовка съдържа 265 гр. гел и едостатъчна за 5-6 м. непунктирана ивица.

Условия на съхранение: Пико гел е необходимо да се съхранява на тъмно място, при температура от 5 до 30 0С.

Категория  на  потребителите:   Масова
Производител:  FROWEIN GmbH & CO. KG – Германия
Вносител:   Топ Хигиена ООД