Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

Инсектициди

ДЕТМОЛ КАП
ИНСЕКТИЦИД НА ФИРМА FROWEIN - Германия

Предназначение:

Детмол кап е широкоспектърен инсектицид за борба с хлебарки, мравки и други пълзящи насекоми в жилищни сгради, здравни и лечебни заведения, предприятия от областта на хранителната промишленост, складове, индустриални обекти, обекти с обществено предназначение, животновъдни ферми, транспортни средства.

 Тип:

Препарата представлява микроенкапсулиран концентрат, предназначен за разреждане с вода. Активното вещество е цифенотрин, от групата на синтетичните пиретроиди в концентрация 10% ( 100 гр./ л. ).

Начин на действие:

Детмол кап действа при контакт на насекомите с обработените повърхности,  а също и като  стомашна отрова, което води до унищожение на инсектите по два начина:

 - микрокапсулите полепват по преминаващите през тях насекоми, като по този начин ги  пренасят в местата, където се укриват и хранейки се с тях, се натравят и унищожават цялото  гнездо;

 - живите насекоми изяждат натровените с микрокапсули мъртви насекоми и приемайки така  тяхната отрова умират. Този начин е познат като „домино ефект”.

Характеристики:

 -Отличен ефект върху глатки и порьозни повърхности;
 -Превъзходно въздействие върху всякакви материали ( бетон, мазилка, шпакловка, латекс, боя,  керамика, пластмаса, дърво, стъкло, текстил, метали и др.)
-Без резистентност на насекомите към препарата;
-Без  изпарения и разтваряне на активното вещество, независимо от температурата и  влажността;
-Фотостабилност на активното вещество и дълъг остатъчен ефект от 3 – 4 месеца;
-Действие при температура на въздуха от 4 до 46 0С, и при температура на водата за работния – разтвор от 4 до 50 0С;
-Действие в условия на висока замърсеност ( домашен прах и др. );
 -Безвреден за хора и домашни животни;
-Без мирис по време и след обработка;
-Не оставя петна по повърхности и облекло;
-Не дразни кожата

Начин на употреба:

От биоцида Детмол кап се приготвят водни, работни разтвори. Прилага се чрез напръскване с ръчни пръскачки при налягане максимум два ( 2 ) бара или с пулверизаторни пръскачки.

При ниска заселеност с насекоми се приготвя 1% воден разтвор, т.е. 50 мл. от концентрата, се разтварят в 5 л. вода.

При висока заселеност с насекоми е препоръчително само при първата обработка да се приготви 2% воден разтвор, т.е. 100 мл. от концентрата, се разтварят в 5 л. вода.

Разходната норма при нанасяне на работният разтвор е от 25 до 100 мл. на кв. м., в зависимост от вида на повърхностите, като разпръснатият разтвор не трябва да се стича по повърхностите.

При обработка срещу хлебарки, за да бъдат унищожени и новоизлюпените от яйцата нимфи, третирането трябва да се повтори, като при „германска хлебарка”, периода е след 5 седмици ( 35 дни ), а при „ориенталска” и „американска” хлебарка – след 5 месеца ( 150 дни ).

Достъп до обработените помещения и повърхности може да се извършва поне 2 часа след третиране, за да може да се проветри и изсъхне.

Приготвяне на работния разтвор:

При изготвяне на работния разтвор, необходимото количество от препарата, например 50 мл. се разрежда със същото количество вода – 50 мл., след което така приготвената консистенция – 100 мл. се изсипва в останалото количество вода 5 л.. По този начин се избягва получаването на гранулки, които могат да запушат дюзите на пръскачката. На всеки 15 мин. уреда за пръскане трябва да се разклаща, за да не се допусне утаяване на микрокапсулите.

Опаковка:

Пластмасови дозиращи шишета от 250 мл.
Пластмасови дозиращи шишета от 500 мл.
Пластмасови туби от 5 л.

Условия на съхранение:

Детмол кап е необходимо да се съхранява на тъмно и сухо място, при температура от 5 до 300С.

Биоцидните продукти да се използват само по предназначение.
Преди употреба прочетете приложеното упътванe.

Категория на потребителите: Професионална
ПроизводителФровайн ГмбХ & КО. КГ – Германия
Вносител:Топ Хигиена ООД