Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

Биосан Стериде

       Биосан Стериде е универсален дезинфектант на италианската фирма KEMPER Srl., специализирана производството на препарати за дезинфекция на открити пространства и затворени помещения. Активните вещества на препарата са калиев персулфат 5% и калиев пероксимоносулфат 50%. Не съдържа хлор и е ароматизиран, което го прави изключително подходящ за приложение в затворени пространства и зони, в които са необходими по-предпазливи и сигурни методи на дезинфекция. Действието на Биосан Стериде се състои в окисляване на клетъчните мембрани на патогенните микроорганизми, което води до тяхното разпадане и проникване на веществата до ядрата, а в следствие на това и до унищожението им. По тази причина към него няма резистентност. Препарата е доказано ефективен срещу коронавирус с изпитателен протокол на „Instituto Valenciano de Microbiologia“ – независима лаборатория в Испания. Биосан Стериде притежава регистрация за  биоциден препарат № 2412-1/31.07.2018 в Министерство на Здравеопазването. Копия от протокола и регистрацията, могат да бъдат предоставени при поискване.