Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

Дезинфектанти               Препаратите за дезинфекция „Фумиспор ОПП“ и „Биосан Стериде“, заемат основен дял в търговската дейност на фирма „Топ Хигиена“ ООД. Свойствата на активните им вещества ( Орто фенил фенол на Фумиспор ОПП и Калиев перокси моносулфат в комбинация с Калиев персулфат на Биосан Стериде ) ги правят доказано ефективни към редица патогени, включително към щамове на птичи грип H9N2, H5N1, H7N1, H7N9 и А2, Нюкасълска болест, вируса на Инфекциозен бурсит, Африканска чума по свинете и Артеривируса.