Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

 Наши доставчици

 

 

 

 

 

LCB food safety S.A.S

P.A.E. ACTIPARC – Rue des Acacias
01190 BOZ FRANCE
tel: ++33 (0) 3 85 36 81 00
fax:++33 (0) 3 85 36 01 28
web:  www.lcbfoodsafety.com 

LCB – GmbH GERMANY

85354 Freising,  Am Waldrand 78
tel: +49 (0) 8161 234 9092
fax:+49 (0) 8161 234 9093
mail: sb@lcb-gmbh.de
web: www.lcb-gmbh.de

FROWEIN GMBH & CO. KG  GERMANY

72437 Albstadt, Am Reislebach, 83
tel: ++49 (0) 7432 956-0
fax: ++49 (0) 7432 956-138
mail: info@frowein808.de
web: www.frowein808.de

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH  GERMANY

71691 Freiberg a.N. Ludwigsburger Straße 71
tel: ++49 (0) 7141 272-0
fax:++49 (0) 7141 272-100
mail: info@mesto.de
web: www.mesto.de

Наши клиенти

Клиенти на Топ Хигиена ООД са производствени предприятия от областта на хранителната промишленост, както и фирми с предмет на дейност професионален пест контрол и фумигация.

В сектор „Хранителна промишленост”, някои от клиентите на фирмата са:

           1. ОЙРОПАК ООД
           2. БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД
           3. МЕС – КО ЕООД
           4. КФМ ООД
           5. ДИМИТЪР МАДЖАРОВ 2 ЕООД
           6. ЛОТОС ООД
           7. ДЕЛИКАТЕС 2 ООД
           8. АКТУАЛ ООД
           9. МЕСКОМ – ПОПОВ ООД
           10. МИЗИЯ МИЛК  ООД
           11. САРАЙ 73 ГЕОРГИ БЕЛЕЖКОВ ЕТ
           12. СТЕФАНОВ – ИВАН СТЕФАНОВ 04 ЕООД
           13. САВИМЕКС ЕООД
           14. КОРЕЛИ  Т – ПЕТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ЕТ
           15. УНИПЕК ООД
           16. СТРОЙТЕХПОДЕМ 2 ООД
           17. МЕЛОР 2005 ЕООД
            и  др.

В сектор „Професионален пест контрол” и „Фумигация”:

          1. АГРОПРОФИТ  ЕООД
          2. ЕВРОПЕСТ ЕООД
          3. ПЕСТ КОНТРОЛ СЪРВИСИЗ ЕООД
          4. БИОКОНСУЛТ – ИВАНКА ИВАНОВА ЕТ
          5. ЙОНАЙКО ООД