Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

 Наши доставчици

 

 

 

 

 

LCB food safety S.A.S

P.A.E. ACTIPARC – Rue des Acacias
01190 BOZ FRANCE
tel: ++33 (0) 3 85 36 81 00
fax:++33 (0) 3 85 36 01 28
web:  www.lcbfoodsafety.com 

 

FROWEIN GMBH & CO. KG  GERMANY

72437 Albstadt, Am Reislebach, 83
tel: ++49 (0) 7432 956-0
fax: ++49 (0) 7432 956-138
mail: info@frowein808.de
web: www.frowein808.de

MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH  GERMANY

71691 Freiberg a.N. Ludwigsburger Straße 71
tel: ++49 (0) 7141 272-0
fax:++49 (0) 7141 272-100
mail: info@mesto.de
web: www.mesto.de

Наши клиенти

Клиенти на Топ Хигиена ООД са производствени предприятия от областта на хранителната промишленост, селското стопанство, както и фирми с предмет на дейност професионален пест контрол и фумигация.

В сектор „Хранителна промишленост”, някои от клиентите на фирмата са:

           1. БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД
           2. ЕКО МЕС ЕООД
           3. МЕСФУУД АД
           4. КФМ ООД
           5. УНИТЕМП ЕООД
           6. ЛОТОС ООД
           7. ЧЕХ ЙОСИФ НОВОСАД ООД
           8. АКТУАЛ ООД
           9. КОМЕС – ПОПОВ ЕООД
           10. ФИЛИПОПОЛИС РК ООД
           11. ДЪ БЕЙКЪРС АД
           12. СТЕФАНОВ – ИВАН СТЕФАНОВ 04 ЕООД
           13. САВИМЕКС ЕООД
           14. НОВА ТРЕЙД ЕООД
           15. БОН ШАНС БГ ЕООД
           16. ВАКОМ МП ООД
           17. МЕРКЕЗ ООД
           18. РОДОПА КОМ ООД
           19. ПЕПИ КОМЕРС ООД
           20. ЕКО АСОРТИ – 05 ЕООД
           21. БЕСА ВАЛЕЙ УАЙНЪРИ ЕООД

В сектор „Селско стопанствоПтицевъдство:

1. АМЕТА ХОЛДИНГ

-  1.2. ФУРАЖ РОСИЦА ЕАД

-  1.3. КАМЧИЯ ЕАД

-  1.4. ПИЛКО ЕООД

2. ГРАДУС

-  2.1. МИЛЕНИУМ 2000 ЕООД

-  2.2. ЖЮЛИВ ЕООД

-  2.3. ГРАДУС 1 ЕООД

3. ХЕРОН ТРЕЙД ООД

4. П.А.Д. ООД

5. ЕЛИТ 2095 ЕООД

6. АЛИАНС АГРИКОЛ АЛАГ ООД

 

В сектор „Професионален пест контрол” и „Фумигация”:

          1. АГРОПРОФИТ  ЕООД
          2. ЕВРОПЕСТ ЕООД
          3. ПЕСТ КОНТРОЛ СЪРВИСИЗ ЕООД
          4. БИОКОНСУЛТ – ИВАНКА ИВАНОВА ЕТ
          5. ЙОНАЙКО ООД
          6. ХИГИЕН КОНСУЛТ ООД
          7. ДДД КОНТРОЛ 66 ЕООД
                      В сектор „Фармацевтика – Фитохимично производство”:
                                                                 1. СОФАРМА АД