Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

 

Контакти

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Офис България:

Топ Хигиена ООД
1618 София бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
mail: office@tophigiena.bg

Търговски Директор:
Васил Мизилов,
моб. 0877 329 213

Офис Германия:

Nikola Yankov
Geschäftsführer Straße des Friedens 8b D 06632 Freyburg
tel.: ++49 (0) 3446 461 075
fax: ++49 (0) 3446 461 074
mobil: ++49 1712 796 194
e-mail: nikola-jankow@t-online.de