Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

Информация

Протокол № 0602-Fumispore OPP 0.4g m3 Candida albicans

Протокол № 0603-Fumispore OPP 0.8g m3 Penicillium chrysogenum

Протокол № 605-Fumispore OPP 0.8 g m3 Penicillium cyclopium

Протокол № 607-Fumispore OPP 0.8 g m3 Aspergillus fumigatus

Протокол № 610 - Fumispore OPP 0.8 g m3 Listeria monocytogenes

Протокол № 611-Fumispore OPP 0.8 g m3 Salmonella enterica

Протокол № 614-Fumispore OPP 0.8 g m3 Enterococcus hirae

Протокол № 615-Fumispore OPP 0.8 g m3 Escherichia coli.

Протокол № 616-Fumispore OPP 0.8 g m3 Candida pelliculosa

Протокол № 622-Fumispore OPP 0.8 g m3 Geotrichum candidum

Протокол № 623-Fumispore OPP 0.8 g m3 Monascus ruber

Протокол № 624-Fumispore OPP 0.8 g m3 Penicillium candidum

Протокол № 135 - 0106-4 0.8 g m3 Aspergillus fumigatus

Протокол № 171 -0396-2 0.8 g m3 Absidia corymbifera Cladosporium cladosporioides.pdf

Протокол № 176 - 0399-M1 0.8 g m3 Staphylococcus aureus.pdf

Протокол № 404 - 1002 0.8 g m3 Aspergillus niger Candida albicans.pdf