Отговорник за съдържанието
на тази страница е:
Топ хигиена ООД

1618 София
бул. Александър Пушкин,
№ 15, бл. 63
тел/факс. 02 955 45 03
e-mail: office@tophigiena.bg

Управители:
Никола Янков, Румен Мизилов

Удостоверение на
„АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”,
раздел „Обща информация”
подраздел „Идентификация”:
№ 11711/2001 110

 ЗА НАСДобре дошли при ТОП  ХИГИЕНА  ООД !

 Фирма Топ Хигиена ООД,  е основана през 2001 г. като Генерален представител за България на  фирма „LCB” – дъщерно предприятие на института LCB (Laboratoire de Chimie et Biologie) – Франция, специализирано в проучването, създаването и производството на дезинфекционни, дезинсекционни, почистващи химични продукти и апаратура, предназначени приоритетно за поддържане на висока хигиена, контрол и анализ над микробиологичната среда в предприятията от   хранителната  промишленост и селското стопанство.

През 2010 и 2011 година, Топ Хигиена разшири своята дейност, като прибави към своето портфолио препарати и апаратура за професионален пест контрол. В тази насока фирмата има
сключени договори с:

  •  - Фровайн ГмбХ & Ко. КГ – Германия – лидер на Европейският пазар в производството на инсектициди, родентициди и безотровни средства за борба и контрол над вредители – договор за генерално представителство;
  • - Место Шприцен фабрик ГмбХ – Германия,  производител на надеждни и висококачествени ръчни пръскачки за нанасянене на течни, химични препарати за дезинсекция и хигиена – договор за дистрибуция.

 Като Генерален представител, Топ Хигиена ООД предлага на българският пазар продукти, насочени в три направления:

    • - Препаратите и апаратура за анализ на фирма LCB – Франция – биоцидни препарати за суха дезинфекция и дезинсекция на принципа на фумигацията и апаратура за анализ на въздуха;
    • - Продуктите на фирма FROWEIN – Германия за  дезинсекция, дератизация, мониторинг и контрол над вредители;
    • - Апаратура  за  извършване на хигиенни дейности на фирма MESTO – Германия.

Убедени сме, че с нас вие ще владеете микробиологичният свят във Вашето производство.